Сагсчид төрөлх хотынхоо багт тоглодог байсан бол ямар, ямар баг бүрдэх байсан бэ?

Багууд сагсчдыг драфталж авдаггүй, сагсчид зөвхөн төрж өссөн хотынхоо багт тоглодог байсан юу болох байсан бол? Тэгвэл аль хот хамгийн хүчирхэг бүрэлдэхүүнтэй баг болох байсан бол?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *